Forside

Grundejerforeningen Ravnstrup

Velkommen

 

- til Grundejerforeningen Ravnstrups hjemmeside.

Her kan du læse referater fra generalforsamlinger, se hvilket område foreningen omfatter, finde adresser på bestyrelsen og meget mere.

 

Der afholdes som regel generalforsamling i marts måned, og er indkaldelsen udsendt, kan den findes nedenfor.

 

Ønsker du at modtage indkaldelse, referarter, opkrævning mm pr mail, så udfyld venligst formularen, husk at skrive hvilken adresse det vedrører.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Ravnstrup

Tidspunkt og sted: Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.30 på Græsted Kro

 

 

Punkter til dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra forrige generalforsamling

3. Formandens beretning, herunder orientering om igangværende projekter

4. Forelæggelse af regnskab (regnskabet kan ses under punktet "Filer" -> "Regnskab")

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisorer og suppleant

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent

9. Evt.

 

 

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe, øl/vand og et stykke kage.

 

Sager eller forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriv gerne til mail: post@grf-ravnstrup.dk eller brug formularen under punktet "Bestyrelse".